Bệnh viện Phụ Sản Nhi-Đà Nẵng

Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511 3957777

Thông tin chi tiết

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành quy chế Bệnh viện;
Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SYT ngày 04/3/2014 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng;
Căn cứ Công văn số 1080/SYT-TCCB ngày 02/6/2014 của Sở Y tế về việc phê duyệt Đề án thành lập bộ máy tổ chức;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập bộ máy tổ chức giai đoạn 1của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng gồm 18 khoa phòng sau:
1. Phòng Tổ chức cán bộ – Công nghệ thông tin
2.  Phòng Kế hoạch tổng hợp-Chỉ đạo tuyến-Quản lý chất lượng Bệnh viện
3. Phòng Điều dưỡng
4. Phòng Hành chính – Quản trị
5. Phòng Tài chính kế toán
6. Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế
7. Khoa Khám đa khoa – Cấp cứu
8. Khoa Phụ Sản
9. Khoa Nhi – Hồi sức tích cực
10.  Khoa Y học nhiệt đới Nhi – Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Bệnh lý
11.  Khoa Phục hồi chức năng
12.  Khoa Ngoại
13.  Khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt
14.  Khoa Phẫu thuật – Gây mê và Hồi sức tích cực
15.  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
16.  Khoa Xét nghiệm
17.  Khoa Dinh dưỡng
18.  Khoa Dược – Vật tư y tế
Điều 2. Mỗi khoa phòng có chức năng, nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 22/QĐ-BVPNSĐN ngày 31/5/2012 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng về việc thành lập các khoa phòng.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014.
Điều 5. Các ông/bà Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Trưởng các khoa phòng có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

GIÁM ĐỐC

Đối tác

Chân thành cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành được thông tin toàn bộ bệnh viện ở Việt Nam

Bệnh Viện Tù Dũ - TPHCM
Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Thống Nhất
Bệnh viện Hoàn Mỹ