Bệnh viện trẻ em Hải Phòng-Hải Phòng

Địa chỉ: Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 031 2203442

Thông tin chi tiết

NO DATA

Đối tác

Chân thành cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành được thông tin toàn bộ bệnh viện ở Việt Nam

Bệnh Viện Tù Dũ - TPHCM
Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Thống Nhất
Bệnh viện Hoàn Mỹ