Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng-Hải Phòng

Địa chỉ: Vạn Hoa - Vạn Hương Thị xã Ðồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: Đang cập nhật

Thông tin chi tiết

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng được thành lập từ Viện điều dưỡng A thuộc Bộ y tế từ những năm 1950s rồi chuyển qua Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Hải Phòng từ năm 1999 và đến ngày 04/08/2014 Bệnh viện chính thức được mang tên là Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng sau quyết định số 1678/QĐ – UBND của UBND Thành phố Hải Phòng trên cơ sở Thông tư số 46/2012/TT – BYT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng là bệnh viện chuyên khoa về lĩnh vực Phục hồi chức năng thuộc Sở y tế Hải Phòng.

Bệnh viện Phục hồi chức năng là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và đối tượng khác có yêu cầu.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng có 12 nhiệm vụ đó là:

1. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo các hình thức nội trú, ngoại trú, phục hồi chức năng ban ngày và tổ chức an duõng.

– Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi chức năng.

– Khám bệnh, chưa bệnh đa khoa.

– Hồi sức cấp cứu.

– An dưỡng.

– Khám và chứng nhận sức khoẻ theo quy định.

– Tham gia khám xác định khuyết tật khi được yêu cầu.

2. Đào tạo nhân lực.

– Là cơ sở đào tạo thực hành cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành y và các cơ sở đào tạo giáo dục hợp pháp khác.

– Thực hiện việc đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành phục hồi chức năng và cấp giấy chứng nhận theo đúng chương trình đào tạo.

3. Nghiên cứu khoa học.

– Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới về khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng.

– Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học trong khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng.

4. Chỉ đạo tuyến về phục hồi chức năng và PHCN dựa vào cộng đồng.

– Chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục hồi chức năng.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ y tế.

– Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về xây dựng, phát triển mạng lưới và hoạt động phục hồi chức năng.

5. Phòng bệnh.

6. Truyền thông giáo dục sức khoẻ.

7. Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về phục hồi chức năng, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, tạo cơ hội cho người bệnh tự lập trong cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

8. Thực hiện quy chế Dược bệnh viện theo quy định hiện hành.

9. Quản lý kinh tế.

10. Hợp tác quốc tế.

11. Sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả dụng cụ trợ giúp cho người bệnh. Hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng dụng cụ trợ giúp đơn giản cho người bệnh tại cộng đồng.

12. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và nhiệm vụ khác có liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong những năm qua, bệnh viện đã làm tốt công tác tiếp nhận và điều trị phục hồi chức năng cho nhiều trường hợp bệnh nhân cần phục hồi chức năng đặc biệt là chức năng vận động. Nhiều bệnh nhân từ chỗ nằm liệt hoàn toàn sau tai biến mạch máu não, sau chấn thương tổn thương tuỷ cắt ngang… sau một thời gian điều trị tại bệnh viện đã có thể tự ngồi dậy, đứng dậy, đi lại và tự làm những việc phục vụ cho sinh hoạt cá nhân được.

Trong thời gian tới, bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng sẽ tăng cường đầu tư phát triển mọi mặt để làm tốt công tác đào tạo nhân lực, công tác nghiên cứu khoa học, công tác chỉ đạo tuyến về phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Giúp Hải Phòng xây dựng một hệ thống cơ sở khám chữa bệnh Phục hồi chức năng vững mạnh, rộng khắp đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phục hồi chức năng cho người bệnh, giúp người tàn tật hoà nhập tốt với cộng đồng.

Đối tác

Chân thành cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành được thông tin toàn bộ bệnh viện ở Việt Nam

Bệnh Viện Tù Dũ - TPHCM
Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Thống Nhất
Bệnh viện Hoàn Mỹ