Nha Khoa 212-TPHCM.

Địa chỉ: 212 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 39326683

Thông tin chi tiết

Chức vụ trong công tác nhà nước:

– Phó Giám Đốc BV Răng Hàm Mặt TP HCM (1999 – 2003).

– Tổng thư ký Hội RHM TP HCM (1980 – 2001).

– Phó Chủ Tịch Hội RHM TP HCM (2001 – 2004)

– Hội viên Hội RHM VN, Hội viên Hội ADI (Từ 1994)


– 
Vice director of Odonto-Maxillo-Facial Hospital, HCMC (1999 – 2003)

– General Secretary of Odonto-Maxillo-Facial Association of HCMC (1980 – 2001).

– Vice President of Odonto-Maxillo-Facial Association HCMC (2001 – 2004),

– Member of A.D.I (From 1994)

Đối tác

Chân thành cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành được thông tin toàn bộ bệnh viện ở Việt Nam

Bệnh Viện Tù Dũ - TPHCM
Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Thống Nhất
Bệnh viện Hoàn Mỹ