Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin COVID-19 Moderna

Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng; chống dịch bệnh COVID-19 đối với vắc xin Spikevax – tên khác là vắc xin Moderna

 bộ y tế COVID-19 Vaccine Moderna
COVID-19 Vaccine Moderna
Bộ Y tế vừa có quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược (Nghị định 54/2017/NĐ-CP), cụ thể:

 Tên vắc xin: Spikevax (Tên khác là: COVID-19 Vaccine Moderna).

Thành phần hoạt chất, nồng độ/hàm lượng: Mỗi liều 0,5ml chứa 100mcg mRNA (được nhúng trong các lipid nanoparticle SM-102).

Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm bắp.

Quy cách đóng gói: Hộp chứa 10 lọ đa liều; mỗi lọ đa liều chứa 10 liều 0,5ml.

Tên cơ sở sản xuất – Nước sản xuất: Rovi Pharma Industrial Services, S.A – Tây Ban Nha; Recipharm Monts – Pháp.

Cơ sở sản xuất vắc xin Spikevax khác có thể được thay đổi căn cứ vào khả năng cung cấp vắc xin tại thời điểm cơ sở nhập khẩu nộp Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu vắc xin theo quy định tại Điều 67 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Tên cơ sở đề nghị phê duyệt vắc xin: Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam.

Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý Dược có trách nhiệm. Cấp phép nhập khẩu vắc xin Spikevax theo quy định tại Điều 67 Nghị định 54/2017/NĐ-CP . Khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu; Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu; Quản lý chất lượng vắc xin nhập khẩu.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm: Lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn hiệu quả của vắc xin trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin; sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng; Hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị có đủ điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này tổ chức thực hiện việc đánh giá tính an toàn hiệu quả của vắc xin Spikevax trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin; Sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng.

Cục Y tế Dự phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vắc xin Spikevax. Được quy định tại Quyết định số 1464/QĐ-BYT. Ngày 05/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối. Và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Và Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 – 2022.

Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế có trách nhiệm tiến hành kiểm định. Và cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc xin Spikevax trước khi đưa ra sử dụng.

Như vậy, đến nay đã có 5 loại vắc xin được Bộ Y tế phê duyệt. Có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gồm: Vắc xin Astra Zeneca; Vắc xin Sputnick; Pfirez; Vắc xin Vero Cell và Vắc xin Spikevax (Tên khác là: COVID-19 Vaccine Moderna)

Quyết định của Bộ Y tế cũng nếu rõ. Các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vắc xin Spikevax; Cho nhu cầu cấp bách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

Vắc xin Spikevax được phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn; Chất lượng và hiệu quả do Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam; Cung cấp cho Bộ Y tế Việt Nam tính đến ngày 23/6/2021. Và cam kết của Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam về tính chính xác của tài liệu. Đã cung cấp cho Bộ Y tế Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với cơ sở sản xuất vắc xin phản hồi kịp thời các yêu cầu từ Bộ Y tế Việt Nam để bổ sung thêm dữ liệu hoặc các yêu cầu khác có liên quan đến vắc xin Spikevax và chủ động cung cấp, cập nhật các thông tin mới có liên quan đến vắc xin Spikevax cho Bộ Y tế Việt Nam trong suốt quá trình phát triển sản phẩm;

Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với cơ sở sản xuất vắc xin. Đảm bảo các điều kiện sản xuất tại cơ sở sản xuất vắc xin Spikevax nhập khẩu vào Việt Nam. Và đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng của lô vắc xin Spikevax nhập khẩu vào Việt Nam; Sử dụng vắc xin Spikevax triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện đối với vắc xin này tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo và đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc xin Spikevax. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin. Sinh phẩm y tế của Bộ Y tế trong quá trình sử dụng;

Phối hợp với Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin. Và sinh phẩm y tế trong việc kiểm định các lô vắc xin Spikevax trước khi đưa ra sử dụng; Phối hợp với Cục Y tế dự phòng hướng dẫn việc bảo quản, Phân phối và sử dụng vắc xin Spikevax cho các cơ sơ tiêm chủng.

Bộ Y tế yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma VN phối hợp với Bộ Y tế để triển khai. Quản trị rủi ro đối với vắc xin Spikevax trong suốt quá trình lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, việc sử dụng vắc xin Spikevax phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam./.

Đối tác

Chân thành cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành được thông tin toàn bộ bệnh viện ở Việt Nam

Bệnh Viện Tù Dũ - TPHCM
Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Thống Nhất
Bệnh viện Hoàn Mỹ