Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận ủng hộ Bệnh viện Chợ Rẫy 2 tỷ cho công tác phòng chống dịch COVID-19

Ghi nhận và trân trọng cảm ơn tấm lòng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận, TS. BS CK2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định sẽ sử dụng số tiền ủng hộ một cách hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế cho công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy.


      Một lần nữa, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xin tri ân và cảm ơn các mạnh thường quân gần xa đã luôn quan tâm ủng hộ và đồng hành cùng Bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác phòng chống dịch tại bệnh viện nói riêng và TP.HCM nói chung.

Đối tác

Chân thành cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành được thông tin toàn bộ bệnh viện ở Việt Nam

Bệnh Viện Tù Dũ - TPHCM
Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bệnh viện Chợ Rẫy
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Thống Nhất
Bệnh viện Hoàn Mỹ